Pozvánka na konferenci Zdravé stárnutí s poškozením míchy

4. 10. 2016

Česká asociace paraplegiků – CZEPA ve spolupráci se Spinální jednotkou FN Motol pořádá 2. 11. 2016 v malém sále Kongresového centra Praha 5. multioborovou odbornou konferenci.

Předběžný program konference

 

09:00 – 10:00

Registrace účastníků konference

10:00 – 11:50

Dopolední odborný program

10:00 – 10:05

Zdeňka Faltýnková: Úvodní slovo a přivítání účastníků

10:05 – 10:20

Alena Jančíková: CZEPA – činnost a vize

10:20 – 10:35

Doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.: Možnosti a efekt pohybových aktivit po poranění míchy

10:35 – 10:50

Mgr. Veronika Sailerová: Dlouhodobá rehabilitace a její vliv na stárnutí pacientů po poškození míchy

10:50 – 11:05

Mgr. Sylvie Slavíková: Co mi přinese pravidelný pohyb

11:05 – 11:15

Mgr. Lenka Honzátková: Elektrokola vám dají křídla

11:15 – 11:30

Bc. Daniela Stuchlá: Využití vzduchových dlah horních končetin v terapii spinálních pacientů

11:30 – 11.45

 

11.45 – 11.50

Mgr. Lucie Slámová: Význam respiračního tréninku v chronické fázi po míšním poranění

Bc. Klára Kučerová: Aktivity Asociace studentů fyzioterapie ve spolupráci s CZEPA

11:50 – 12:00

Diskuse

12:00 –  12:30

Přestávka na občerstvení

12:30 – 14:10

1. odpolední blok

12:30 – 12:45

MUDr. Lia Vašíčková: Stárnutí na vozíku

12:45 – 13:00

MUDr. Veronika Hyšperská: Ambulantní péče o chronické pacienty

13:00 – 13:15

Mgr. Alena Kyrianová: Preventivní prohlídky u lidí na vozíku

13:15 – 13:30

Zdeňka Faltýnková: Pozdní komplikace klientů CZEPA – Zkušenosti z terénní práce

13:30 – 13:45

Mgr. Eva Chaloupková: Rozdíly naměřených hodnot bazálního metabolismu a předpokládaných hodnot u osob s míšní lézí

13:45 – 14:00

Marek Schneider: Co mě vedlo vyrobit si vozík na míru

14:00 – 14:10

Diskuse

14:10 – 14:25

Přestávka na kávu

 

 

14:25 – 16:00

2. odpolední blok

14.25 – 14:45

MUDr. Karel Moses:  Doporučené postupy pro předpis vozíků, jejich příslušenství a sedáků v ČR a ve světě

14:45 – 15:00

Mgr. Pavel Wanka: Speciální ovládání elektrických vozíků, příklady vybavení

15:00 – 15:15

Martina Köhlerová, DiS.: Podmínky pro návrat pentaplegika
do domácího prostředí

15:15 – 15:30

Bc. Hana Sixtová: Podpora bydlení klientů se spinálním poškozením

15:30 – 15:45

Mgr. Bc. Vendula Plavcová: Příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením – východiska posuzování a skutečné potřeby péče o člověka s handicapem

 

Diskuse a ukončení konference

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit