Informace č.: 92 – 2016 (Komplexní novela zákona č. 329/2011 Sb.)

29. 9. 2016

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh novely vypracovala legislativa NRZP ČR ve spolupráci s poslanci KDU-ČSL. Novela zákona bude příští týden podána v Poslanecké sněmovně a měla by zahájit legislativní proces. Novela obsahuje řadu změn a výrazným způsobem mění charakter zákona, který byl přijat v době úřadování ministra J. Drábka na MPSV ČR. Již tehdy jsme proti tomuto zákonu měli mnoho výhrad. Očekávali jsme, že současná vláda přijde s vlastním návrhem novely zákona o poskytování dávek OZP. Bohužel se tak nestalo, tak jsme se do toho pustili sami.

Základní systémovou změnou našeho návrhu je zrušení posuzování příjmu žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku, pokud žadatel nežádá, aby byl zproštěn 10%ní spoluúčasti. Současně se navrhuje zcela zrušit posuzování příjmů osob, které žijí ve společné domácnosti s žadatelem o příspěvek na zvláštní pomůcku. Dosud je každá žádost o příspěvek posuzována tak, že se jak žadatel, tak i osoby s ním žijící ve společné domácnosti, posuzují z hlediska příjmů podle zákona o hmotné nouzi. Odmítáme princip, který byl vložen do zákona minulou vládou, že stát pomůže osobám se zdravotním postižením pouze v případě, že jsou chudí. Pokud mluvíme o vyrovnání startovní čáry pro OZP, tak pořízení zvláštní pomůcky je nezbytným předpokladem tohoto vyrovnání. Současně navrhujeme zrušení povinnosti, aby osoby žijící ve společné domácnosti se žadatelem o příspěvek, měly povinnost Úřadu práce dokládat osobní údaje. Pouze v případě, že žadatel bude žádat zároveň s příspěvkem také, aby mu byla prominuta 10%ní spoluúčast, bude pouze žadatel posuzován podle zákona o hmotné nouzi, zda má nárok na upuštění od 10%ní spoluúčasti.

Mimo toto základní systémové opatření navrhujeme další úpravy zákona, jako například zvýšení příspěvku na mobilitu pro držitele průkazu ZTP/P na 600,- Kč měsíčně, rozšíření přílohy zákona, kde jsou uvedeny jednotlivé diagnózy, opravňující nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, a to o těžkou obliteraci cév dolních končetin s výrazným funkčním postižením, dále pak o vady a nemoci srdce s prokázanou chronickou oběhovou nedostatečností i při zavedené léčbě a dále navrhujeme rozšířit seznam diagnóz o objektivně prokázanou dechovou nedostatečnost těžkého stupně. Dále navrhujeme zkrácení lhůty pro opětovné poskytnutí příspěvku na pořízení motorového vozidla, a to z 10 na 7 let. Navrhujeme snížit limit pro nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena bude vyšší než 8000,- Kč. V současné době je tento příspěvek přiznáván až u pomůcek, jejíž cena činí nejméně 24 000,- Kč. Dále navrhujeme zvýšení hranice příjmů žadatele na 12 ti násobek životního minima při žádosti o upuštění od povinnosti 10%ní spoluúčasti.

Vážení přátelé, novela obsahuje i další ustanovení, jež by měla zlepšit dostupnost zvláštních pomůcek. Důležité je, zda se nám nyní podaří získat ve vládě i v Poslanecké sněmovně dostatečnou podporu, aby návrh zákona byl projednáván poměrně rychle. Zákon musí být schválen ještě v tomto volebním období, jinak by musel být podán znovu. Předpokládáme, že budeme muset jednat s jednotlivými poslanci a poslaneckými kluby, ale i s představiteli vlády, aby tomuto zákonu dali svojí podporu. Předpokládáme také, že se obrátíme i na Vás, kteří dostáváte naše informace, abyste nám pomohli argumentačně přesvědčit jednotlivé poslance k podpoře novely zákona.

V příloze naleznete kompletní text novely zákona č. 329/2011 Sb., i s důvodovou zprávou.

Přeji Vám všechno dobré 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit