Informace č.: 108 – 2015 (poděkování)

22. 12. 2015

Vážení přátelé,

ve dnech 23. prosince až 3. ledna 2016 nebude v činnosti poradna NRZP ČR v Praze a ani v ostatních městech. Současně v tuto dobu nebude v provozu kancelář NRZP ČR. I když letošní rok byl velmi složitý, přesto se nám podařilo prosadit některé důležité věci. Mezi ně nepochybně patří zvýšení minimální mzdy pro příjemce invalidních důchodů a současně zvýšení podpory zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP. MPSV ČR vydalo novou metodiku, která nově formuluje hodnocení zdravotního stavu při posuzování míry invalidity. V posledních týdnech se nám podařilo prosadit, že vláda schválila zvýšení příspěvku na péči o 10 % ve všech stupních, a to od 1. 8. 2016.

 

Dovolujeme si Vám všem poděkovat za podporu a spolupráci v roce 2015. Bez Vaší pomoci bychom určitě tyto výše uvedené věci neprosadili. Přejeme všem klidné a radostné vánoční svátky a v příštím roce mnoho zdraví, štěstí a pohody. Věříme, že i v příštím roce budete naši práci podporovat.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit