Oběti trestných činů mají svá práva!

17. 12. 2015

Název projektu: Oběti trestných činů mají svá práva!                                                            logo

Doba realizace projektu: 2015 – 2016

 

Poskytovatel dotace: Nadace rozvoje zdraví, Havířov

 

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je poskytování odborného poradenství pro oběti trestných činů. Specifickým poradenstvím pro oběti trestných činů dojde k eliminaci zvlášť zranitelných osob postihnutých negativní zkušeností trestného činu či přestupku v Moravskoslezském kraji a rozšíření sítě pomoci určenou cílovou skupinu. Toto poradenství spočívá nejen v poskytnutí odborných informací, ale také psychologicko-sociální pomoci oběti. 

Cílová skupina projektu: Cílovou skupinu tvoří osoby se zdravotním postižením a senioři na území Moravskoslezského kraje

 

Stručný popis projektu: Projekt reaguje na potřebuje odborného poradenství obětem trestných činů v řadách seniorů a zdravotně postižených na území Moravskoslezského kraje, tedy zvlášť zranitelných osob dle zákona obětech trestných činů (z.č. 45/2013 Sb.). Tato cílová skupina je velmi náchylná ke zneužívání z řad podomních prodejců, ale také krádeží a dalších trestných činů. Velmi často je odkázána na pomoc institucí, neboť ve svém okolí se nemají na koho obrátit. Prostřednictvím zákona obětech trestných činů je možno aplikovat celou řadu postupů a pomoci v této problematice a cíleně problémy této zranitelné cílové skupiny řešit.

 

Realizátor projektu za NRZP ČR : Poradna NRZP ČR v Ostravě, Mgr. Zuzana Miklušová, Ph.D.

 

Leták Oběti trestných činů mají svá práva! (dokument PDF)

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit