Informace č.: 105 – 2015 (Národní strategie rozvoje sociálních služeb na léta 2016 – 2025)

14. 12. 2015

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh Národní strategie rozvoje sociálních služeb na léta 2016 – 2025. Je to velmi rozsáhlý materiál, ale MPSV ČR k připomínkám dalo poměrně malý prostor. Takže bych potřeboval Vaše připomínky ještě v tomto týdnu. Prosím, abyste připomínky k materiálu nenechávali až po vánočních svátcích, protože by se mohlo stát, že k nim již nebude přihlédnuto. 

Považuji však za poněkud zvláštní, že takovýto materiál, který zajímá řadu subjektů, má tak krátký čas na připomínkování. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit