Informace č.: 104 – 2015 (TZ ČD+valorizace PnP)

10. 12. 2015

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám tiskovou zprávu Českých drah, které informují o tom, že ČD dokončily úpravu všech 64 speciálních bezbariérových vozů pro rychlíkové spoje. Iniciátorem těchto úprav byla Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Jednání o úpravě těchto vozů jsme zahájili více jak před rokem. Při kontrole těchto vozů jsme zjistili, že je možné provést úpravy, které usnadní nástup především osobám na elektrických vozících. ČD nám v této věci vyšly velmi vstříc a splnily svůj slib, že vozy před dodáním do provozu budou ještě upraveny podle našich návrhů. Myslím si, že je to dobrá zpráva pro všechny, kteří tyto bezbariérové vozy potřebují. 

Vážení přátelé, včera Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu státního rozpočtu na rok 2016. Schválila také pozměňovací návrh, který podal místopředseda sněmovny pan Jan Bartošek. Navrhl zvýšit položku na příspěvek na péči o 520 miliónů Kč, aby mohlo dojít k jeho valorizaci. Tím, že Poslanecká sněmovna tento návrh schválila, nebráni nic již tomu, aby příspěvek na péči byl od 1. 7. 2016 zvýšen. Teď se bude už jenom jednat o tom, jak velké toto zvýšení bude. Jsou dva návrhy, a to zvýšení příspěvku na péči od 1. 7. 2016 o 10 % nebo zvýšení příspěvku od 1. 7. 2016 o 5 % a od 1. 1. 2017 o dalších 5 %. Samozřejmě, že usilujeme o první variantu. Vláda by o variantě řešení měla rozhodnout ještě v letošním roce, a po té by měl jít návrh zákona ke schválení do Poslanecké sněmovny. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit