Informace č.: 103 – 2015 (hlasování o navýšení PnP+výměna průkazu OZP)

8. 12. 2015

Vážení přátelé,

podle posledních zpráv, které má NRZP ČR z Poslanecké sněmovny, by poslanci měli při hlasování o státním rozpočtu ČR na příští rok podpořit návrh místopředsedy Poslanecké sněmovny J. Bartoška na navýšení finančních prostředků o 520 miliónů korun k výplatě příspěvku na péči. To by významným způsobem usnadnilo zvýšení příspěvku na péči od 1. 7. 2016. Vláda ČR by měla o novele zákona o sociálních službách, která obsahuje návrh o zvýšení příspěvku na péči, jednat po schválení státního rozpočtu, to znamená příští nebo přespříští týden. Samozřejmě, že Vás o jednání vlády budeme informovat.

 

Vážení přátelé, ještě jednou Vás vyzývám, abyste Vy, kteří jste si dosud nepožádali na Úřadu práce o výměnu průkazů, tak učinili ve vlastním zájmu co nejdříve! Pokud nepožádáte o výměnu průkazů OZP do 31. 12. 2015, nebude Váš průkaz od 1. 1. 2016 platný, byť by na něm byla uvedena platnost delší. To znamená, že všichni ti, kteří nepožádají o výměnu průkazů do 31. 12. 2015 budou muset po novém roce požádat o jeho nové vydání, to znamená i s tím, že bude provedeno nové posudkové řízení v této věci. Prakticky to bude znamenat, že od 1. ledna 2016 by Vám již neplatil Evropský parkovací průkaz, nebyl by nárok na slevu v dopravě a nebyl by nárok na další kompenzace. Proto je důležité si výměnu průkazu OZP ohlídat a přijít včas!

 

V těchto dnech většina z Vás, kteří pobíráte příspěvek na mobilitu, máte obdržet dopis z Úřadu práce s formulářem žádosti o příspěvek na mobilitu. Podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, končí platnost rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu těm příjemcům, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v letech 2012 až 2013. Jedná se o většinu příjemců příspěvku na mobilitu (asi 168 000 osob). Tito uvedení klienti si musí po 1. 1. 2016 podat novou žádost o příspěvek na mobilitu. O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení klienti informování Úřadem práce formou dopisu zaslaného obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude i formulář žádosti o příspěvek na mobilitu. Tento dopis by měl být rozeslán na přelomu měsíců listopad a prosinec. Zásadní věc – žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016 a nejpozději do 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016. Podávat žádost dříve než v lednu 2016 nemá smysl. Úřad práce by takovou žádost musel zamítnout, jelikož v prosinci těmto lidem ještě trvá již dříve přiznaný nárok na příspěvek na mobilitu. Pokud požádáte až po 31. 1. 2016 nebude moci být příspěvek vyplacen za měsíc leden 2016. Správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu bude v tzv. zkrácené verzi. Lze totiž předpokládat, že většina žadatelů o příspěvek na mobilitu bude mít platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a tudíž splňují podmínku pro přiznání příspěvku na mobilitu.

 

Zvláštní skupinu příjemců příspěvku na mobilitu tvoří lidé, kteří si podali žádost o příspěvek ještě do konce roku 2013, podle legislativy platné do 31. 12. 2013, avšak o této žádosti bylo rozhodnuto až po 1. 1. 2014. Tito lidé nemusí o příspěvek na mobilitu opětovně žádat, protože Úřad práce je povinen zahájit správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu z moci úřední.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit