Informace č.: 102 – 2015 (vyhlášení cen Mosty+Akt přístupnosti EU)

4. 12. 2015

Vážení přátelé,

opět se na Vás obracím s informací o vyhlášení 13. ročníku cen MOSTY. NRZP ČR oceňuje aktivity subjektů či jednotlivců, kteří přispívající ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v České republice. Z tohoto důvodu od roku 2003 pravidelně vyhlašujeme a udělujeme ceny MOSTY za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto osob. Za rok 2015 bude ocenění uděleno ve čtyřech kategoriích – cena pro instituci veřejné správy, nestátní subjekt, osobnost hnutí osob se zdravotním postižením a zvláštní cena. 

Vážení přátelé, obracíme se na vás s prosbou, abyste navrhli a nominovali na cenu MOSTY 2015 aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí. Návrh na udělení ceny můžete podat na předepsaném formuláři, který je společně se soutěžním řádem přílohou tohoto emailu, nebo je ke stažení na stránkách www.nrzp.cz. Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7. Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2015. Výsledky ceny MOSTY 2015 budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 24. března 2016 v Českých Budějovicích. Podrobnosti o akci naleznete v časopisu MOSTY a na stránkách www.nrzp.cz/projekty/cena-mosty.html. Spot z předávání cen MOSTY 2014 http://www.nrzp.cz/dokumenty-odkazy/video/1458-spot-z-predavani-cen-mosty-2014.html

Vážení přátelé, paní poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová nás informovala, že Evropská komise předložila dlouho očekávaný návrh Evropského aktu přístupnosti. Předpis se vztahuje například na bankomaty a bankovní služby, osobní počítače, telefony a televizní vybavení, dopravu, elektronické knihy a další. V odkaze http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6147_cs.htm je tisková zpráva paní komisařky Thyssen, která podrobně informuje o tomto dokumentu. Nyní se bude dokumentem zabývat Evropský parlament a Evropský akt přístupnosti bude vydán jako směrnice EU, to znamená, že bude závazná pro členské země EU. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit