Informace č.: 100 – 2015 (příspěvek na zaměstnávání OZP)

30. 11. 2015

Vážení přátelé,

25. listopadu 2015 Poslanecká sněmovna projednávala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., upravující další požadavky a ochrany zdraví při práci. 

K tomuto návrhu zákona načetl pan poslanec Roman Sklenák novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Navrhl zvýšit podporu pro zaměstnavatele, zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením. Toto zvýšení by mělo být uplatnitelné již za I. čtvrtletí 2016. Pan poslanec Sklenák navrhl zvýšit částku podle § 78, odst. 2. zákona o zaměstnanosti z 8000,- Kč na 8800,- Kč. Tato změna přímo reaguje na zvýšení minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů, která se zvyšuje z 8000,- Kč na 9300,- Kč. Dále pan poslanec navrhl zvýšení částky podle § 78, odst. 3 z 2000,- Kč na 2700,- Kč. Jedná se o tzv. provozní příspěvek, který má za cíl kompenzovat uvedenou spoluúčast na růstu minimální mzdy prostřednictvím úspory provozních nákladů a jednak motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pokud bude pozměňovací návrh pana poslance R. Sklenáka přijat, lze s jistotou říci, že návrh zákona bude platit tak, aby příspěvky pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP mohly být zvýšeny již za I. čtvrtletí příštího roku. Pro ty, kteří potřebují znát přesné znění pozměňovacího návrhu, jej posílám v příloze. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit