Informace č.: 93 – 2013

20. 12. 2013

Vážení přátelé,

v úterý jsem se setkal s ministrem práce a sociálních věcí panem F. Koníčkem a hovořili jsme o novele zákona o zaměstnanosti, konkrétně o OZZ. Pan ministr mi přislíbil, že novela zákona, kdy se navrací zpět do zákona institut osoby zdravotně znevýhodněné, vláda projedná na svém zasedání 2. 1. 2014. Apeloval jsem, aby tato věc byla co nejvíce urychlena. Po projednání vládou bude návrh novely zákona o zaměstnanosti předán poslanecké sněmovně.

V návrhu novely zákona je zatím uvedena poloviční podpora zaměstnavatelům OZZ, a to 4000,- korun měsíčně. Věřím, že se nám tento návrh podaří pozměnit v Poslanecké sněmovně. Ten nejnižší plat by měl určitě kopírovat výši minimální mzdy, která je nyní pro příjemce invalidních důchodů ve výši 8000,- korun měsíčně.

Vážení přátelé, protože se blíží doba, kdy začne platit nový občanský zákoník, dovoluji si Vám připomenout, že se nemusíte strachovat, pokud jste nezměnili charakter a název Vašeho občanského sdružení. Máme minimálně dva roky času na provedení změn. Zatím není funkční Rejstříkový soud, a tudíž ani není možné, aby se nově vzniklá organizace u tohoto soudu registrovala. Situace se v této oblasti bude vyvíjet a my Vás o všech záležitostech budeme pravidelně informovat.

Vážení přátelé, na sklonku roku 2013 si Vám dovoluji všem poděkovat za Vaši celoroční práci a přeji Vám nádherné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších, pevné zdraví a mnoho štěstí v roce 2014.

Věřím, že v příštím roce budeme nadále v kontaktu a spolupracovat, neboť nás čeká mnoho společné práce.

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit