Parkinson-Help z.s.

5. 12. 2013

Zkratka: P-H
Sídlo organizace: Dürerova 2177/18, Praha 10, 100 00

kancelář – možnost po dohodě navštívit: U Vesny 1270/7, 100 00 Praha 10

  
Telefon: 732 540 715
E-mail: pawell@parkinson-help.cz, roman@parkinson-help.cz, romana©parkinson-help.cz
Počet členů k 28.04.2012: 3
Představitel organizace: Romana Skála-Rosenbaum

Působnost organizace v rámci České republiky:

Celorepubliková

Zahraniční aktivity organizace:

EPDA

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Parkinsonova nemoc

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

odborné poradny

Věková struktura členů organizace (převažující):

produktivní věk

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit