Moravskoslezská unie neslyšících

5. 12. 2013

Zkratka: MSUN
Sídlo organizace: Vítkovická 3335, 702 00 Ostrava 2
Telefon: 596 632 947
E-mail: msun@msun.cz
Počet členů k 10.4.2012: 80
Představitel organizace: Ladislav Bojar, předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

 

Zahraniční aktivity organizace:

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit