Labská stezka o.s.

5. 12. 2013

Zkratka: 
Sídlo organizace: Kovansko 45, 289 31 Bobnice
Telefon: 325 533 803
E-mail: info@labskastezka.cz

web: www.labskastezka.cz

Představitel organizace: Ing. Arch. Jan Rittera – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:
Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit