CEREBRUM – sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

5. 12. 2013

Zkratka: CEREBRUM
Sídlo organizace: Křižíkova 56/75A, 186 00 Praha 8
Telefon: 777 689 546
E-mail: info@cerebrum2007.cz
Počet členů k 28.5.2009: 30
Představitel organizace:Marcela Janečková, předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

 

Zahraniční aktivity organizace:

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit