Informace č.: 101 – 2012

28. 12. 2012

Vážení přátelé, 

když jsem Vám v informaci č. 100 přál všechno nejlepší do roku 2013, nepředpokládal jsem, že Vám ještě v letošním roce budu posílat další informaci č. 101. Vzhledem k tomu, že ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 471/2012 Sb., je nutné, abyste tuto informaci měli. V příloze Vám posílám znění této vyhlášky, ale je potřeba k tomu ještě následující vysvětlení. Podle vyhlášky č. 203/2012 Sb., je možné vydávat průkazy TP, ZTP a ZTP/P v papírové podobě. Toto vydávání bylo vyhláškou č. 203/2012 Sb. umožněno do 31. 12. 2012. Právě poslední vyhláška č. 471/2012 Sb., kterou Vám posílám, umožňuje vydávání průkazů TP, ZTP a ZTP/P až do konce roku 2013 v papírové podobě. Je to naplnění toho, co jsem sliboval v předchozích informacích. 

Situace však není tak jednoduchá. Úřady práce se v řadě případů dopustily pochybení při vydávání průkazek TP, ZTP a ZTP/P v papírové podobě, a to tím, že na průkazkách uvedly datum platnosti 31. 12. 2012. To však vyhláška č. 203/2012 Sb., vůbec nestanoví. Tyto papírové průkazy mají mít, dle legislativního odboru MPSV ČR, platnost tak jako ostatní průkazy bez omezení. Tedy do 31. 12. 2015. Pokud nemáte na nově vydaných papírových průkazech TP, ZTP nebo ZTP/P stanoven datum platnosti 31. 12. 2012, pak je vše v pořádku. Průkazku můžete používat dále, platí Vám až do konce roku 2015. Pokud však máte uvedeno datum platnosti do 31. 12. 2012, je třeba, aby Úřad práce Vám toto omezení platnosti vyškrtl, protože neodpovídá znění vyhlášky č. 203/2012 Sb. Proto Vám doporučuji, abyste se co nejdříve dostavili na Úřad práce a požadovali zrušení omezení platnosti těchto papírových průkazek. Vezměte si s sebou toto mé vysvětlení. Znovu upozorňuji, že se jedná o průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P, které byly vydány v papírové podobě v roce 2012, a to na základě vyhlášky č. 203/2012 Sb. 

Nově vydaná vyhláška č. 471/2012 Sb., umožňuje, aby i v roce 2013 byly vydávány průkazy TP, ZTP a ZTP/P v papírové podobě. Prosím, pohlídejte si, ať na těchto průkazech není stanovena doba platnosti 31. 12. 2013, protože to neodpovídá platné legislativě. Pokud tudíž odmítnete sKartu při vydávání průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, musí Vám být vydána průkazka v papírové podobě, protože z žádného zákona nevyplývá povinnost převzít sKartu a není možné ani uplatnit vůči občanovi žádnou sankci.

 

Přeji Vám šťastné vykročení do roku 2013 a věřím, že společně vše zvládneme.

 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit