Informace č.: 99 – 2012

17. 12. 2012

žení přátelé, 

ve čtvrtek 13. 12. 2012 se uskutečnilo jednání Petičního výboru Poslanecké sněmovny, který projednával rozpočet Úřadu vlády ČR. V rámci rozpočtu má Úřad vlády také několik dotačních titulů. Dotační titul podpora implementace Evropské charty regionálních sdružení, dotační program podpora veřejně prospěšných aktivit organizací zdravotně postižených, dotační řízení na projekty protidrogové problematiky, dotační program podpora koordinátorů pro romské záležitosti, Podpora terénní práce a Prevence sociálního vyloučení. Při projednávání rozpočtu se poslanci petičního výboru zaměřili pouze na program, určený pro organizace zdravotně postižených. Zde je odkaz na stažení záznamu z tohoto jednání. Soubor je ve formátu MP3. 

 

Odkaz na stažení (pro stažení klikni)

 

Předsednictvo NRZP ČR vyslechlo tento záznam a bylo šokováno, jaké nepravdy byly na tomto Výboru prezentovány koaličními poslanci ve vztahu tohoto dotačního programu k NRZP ČR. Není pravda, že NRZP ČR dostává všechny prostředky z tohoto programu. Z programu jsou každoročně podpořeny desítky organizací zdravotně postižených. Probíhá transparentní dotační řízení a o dotacích rozhoduje nezávislá komise, schválená Vládním výborem pro zdravotně postižené občany. Celé jednání Petičního výboru se změnilo na bezprecedentní útok na NRZP ČR. Vůbec jsme nepochopili proč paní poslankyně L. Kohoutová a pan poslanec F. Laudát si nejprve neověřili všechny skutečnosti a uváděli zcela lživé a zavádějící informace. Je zřejmé, že NRZP ČR svou důslednou obhajobou zájmů a práv osob se zdravotním postižením se stává nepohodlnou organizací pro některé politické subjekty. Názor, vyslovený na jednání Výboru, že NRZP ČR nemá dělat politiku, ale má obhajovat zájmy osob se zdravotním postižením JE ÚPLNĚ NESMYSLNÝ. 

Obhajoba práv jakékoliv menšiny je vždy politickou činností. V příloze Vám posílám dopis předsednictva NRZP ČR, který jsme v pátek zaslali členům Petičního výboru PSP ČR. Dále Vám posílám tabulku, která je veřejně dostupná na webu Úřadu vlády ČR, a ze které je zřejmé, které organizace a kolik prostředků z programu Veřejně účelných aktivit obdržely v roce 2012.  Zároveň Vám posílám odkaz na audio záznam jednání Petičního výboru, ze kterého uslyšíte nepravdivá tvrzení některých poslanců Výboru o naší činnosti (zásadní nepravdy jsou až na konci záznamu). Ze záznamu je zřejmá neznalost a nekompetentnost některých poslanců. Předsednictvo NRZP ČR by přivítalo, kdybyste sami, pokud budete chtít, psali jednotlivým poslancům Výboru, o tom zda je pro Vás důležitá činnost NRZP ČR. 

Vážení přátelé,

stále je nevyjasněná otázka Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Nadále hrozí, že přejde do kompetence MPSV ČR. Prosím Vás o další Vaše vyjádření jednotlivým členům vlády, ale i poslancům, aby se tímto problémem začali zabývat. 

Vážení přátelé,

znovu Vás vyzýváme k tomu, abyste, pokud nechcete sKartu, napsali na své Úřady práce, že v souladu s § 5, odst. 4 a odst. 8 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vyslovuji svůj nesouhlas s tím, aby moje osobní údaje byly z databáze Úřadu práce ČR poskytnuty dalšímu komerčnímu subjektu, například České spořitelně a.s. k dalšímu zpracování. Dále pořád platí tabulka, kterou jsme Vám poslali v minulé informaci, že se Vám nemůže nic stát při odmítnutí sKarty. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit