Informace č.: 98 – 2012

13. 12. 2012

Vážení přátelé, 

31. prosince 2012 končí nominace projektů na cenu NRZP ČR MOSTY za rok 2012. Tato cena je udělována ve čtyřech kategoriích. Jedná se o tyto kategorie: 

  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
  • Zvláštní cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR udělovaná za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením

 

Pokud víte o nějakém projektu, který dlouhodobě pomáhá osobám se zdravotním postižením nebo o mimořádném činu či aktivitě, či o osobnosti hnutí osob se zdravotním postižením, prosím, abyste nám urychleně poslali Váš návrh. Návrh je možné poslat i elektronicky, a to na této adrese: http://www.nrzp.cz/projekty/cena-mosty/330-formular-cena-mosty.html 

Na této adrese také najdete soutěžní řád ceny MOSTY, případně nominační arch, pokud byste chtěli někoho nominovat písemně. Pokud Vaší nominaci podpoříte nějakou fotkou, výpisem z článku či dalším materiálem, samozřejmě, že takový návrh má větší šanci na ohodnocení. Prosím Vás, abyste Vaše návrhy zaslali co nejdříve. Bude se přihlížet k těm návrhům, na kterých bude datum podání nejpozději 31. 12. 2012. 

Vážení přátelé,

ještě stále není vyřešen problém přestěhování Vládního výboru pro zdravotně postižené občany do kompetence ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda ČR o návrhu na převod poradních orgánů vlády do kompetence jednotlivých ministerstev bude ještě jednat. Proto Vás opět  prosím, abyste psali panu premiérovi, případně dalším ministrům, že nesouhlasíte s tím, aby především Vládní výbor pro zdravotně postižené občany byl převeden do kompetence MPSV ČR. Ztratila by se tím důležitost tohoto orgánu, akceschopnost a nezávislost. Stačí napsat pár vět panu premiérovi, že tento poradní orgán vnímáme jako důležitý komunikační kanál s vládou. 

Vážení přátelé,

včera se uskutečnila tisková konference krizového štábu „Občané, braňte svoje nemocnice“. Doposud nejsou vůbec podepsány smlouvy mezi jednotlivými nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami. To znamená, že od 1. ledna 2013 nebude smluvně zajištěna péče v žádné nemocnici. Přesto se nemusíte obávat, že by Vám péče v nemocnicích nebyla poskytnuta. Jednotlivé nemocnice budou poskytovat péči v dosavadním rozsahu a nebudou ji vůbec omezovat. Věříme, že to přiměje pojišťovny, aby uzavřely smlouvy, které zajistí dosavadní úroveň zdravotní péče a dostupnost zdravotní péče pro občany, a tím i pro osoby se zdravotním postižením. Chtěl bych Vám všem, kteří jste podepsali petici, poděkovat za Vaši podporu. Petici celkem podepsalo více než 50 tisíc lidí. V úterý 18. 12. 2012 budeme tuto petici předávat předsedkyni Poslanecké sněmovny a budeme žádat, aby se Poslanecká sněmovna tímto problémem zabývala. 

 

Přeji Vám všechno dobré 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit