Informace č.: 97 – 2012

10. 12. 2012

Vážení přátelé, 

v souvislosti s tiskovou konferencí předsedy Vlády ČR P. Nečase, ministryně MPSV ČR L. Müllerové a generálního ředitele České spořitelny a.s. P. Kysilky vzniká určitý zmatek a nedorozumění ve věci sKarty. Z Vaší strany je čím dál víc dotazů jak postupovat. V příloze Vám posílám tabulku řešení různých situací v souvislosti s sKartou pro ty z Vás, kteří sKartu nechtějí. V tabulce naleznete různé situace, jejich řešení a také důsledky. 

Pokud chcete předejít různým komplikacím, doporučuji Vám, abyste co nejdříve poslali doporučený dopis na svůj Úřad práce tohoto znění:

Vážení, sděluji Vám, že v souladu s § 5, odst. 4 a odst. 8 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vyslovuji svůj nesouhlas s tím, aby moje osobní údaje byly z databáze Úřadu práce ČR poskytnuty dalšímu komerčnímu subjektu, například České spořitelně a.s. k dalšímu zpracování.

Je možné toto sdělení také předat písemně do podatelny Úřadu práce, kde Vám však doporučuji vyžádat si potvrzenou kopii dopisu. 

Vážení přátelé,

ještě Vás chci informovat o důležité věci, která se udála minulý týden. Delegace NRZP ČR a sekretariátu VVZPO se účastnila dne 5. 12. 2012 zasedání Evropského parlamentu pro osoby se zdravotním postižením. Na tomto zasedání byla přijata rezoluce „Vize pro příští desetiletí“, kterou Vám v příloze posílám. Považujeme toto jednání za velmi významné, neboť se ho účastnila řada funkcionářů EP v čele s předsedou Evropského parlamentu s panem Schulzem. Na jednání vystoupili představitelé jednotlivých zástupců osob se zdravotním postižením členských zemí EU. Já jsem ve svém vystoupení přiblížil situaci v ČR a navrhl jsem vytvoření standardu sociálního zabezpečení OZP v rámci EU. Myslím si, že naše vystoupení bylo přijato příznivě. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit