Informace č.: 96 – 2012

7. 12. 2012

Vážení přátelé, 

dnes se uskutečnila tisková konference předsedy vlády P. Nečase, ministryně práce a sociálních věcí L. Müllerové, generálního ředitele České spořitelny a.s. P. Kysilky a generálního ředitele České pošty s.p. P. Zatloukala. 

Z tiskové konference vyplynulo, že budou změněny zákony, které se týkají sKarty. Celé fungování sKarty bude v zákonech upřesněno, to však neznamená, že by mělo dojít k nějakému výraznému zlepšení. Převzetí sKarty na Úřadech práce a její používání jako průkaz osoby pobírající sociální dávky by mělo být povinné. Tím by došlo vlastně k zpřísnění současného stavu. Určitě však bude nepovinná platební funkce sKarty. Občan si opravdu bude moci zvolit způsob výplaty jednotlivých dávek, přičemž za posílání dávek poštovní poukázkou by musel občan zaplatit. Je samozřejmé, že toto je velmi problematický bod a budeme chtít o něm ještě jednat. Legislativa by měla být upravena do konce  měsíce května 2013. 

Z tiskové konference však vyplynul jednoznačný závěr. Kdo nepřevezme nyní sKartu tak má pokoj a dávky mu budou chodit tak jako dosud. To znamená i poštovní poukázkou, a to bezplatně. Toto bude platit až do přijetí nové zákonné úpravy. Proto na Vás znovu apeluji. Pokud nechcete mít nyní komplikace, doporučuji Vám, abyste nereagovali na výzvy Úřadu práce k převzetí sKarty. Nemůže Vás postihnout žádná sankce. Samozřejmě, že problém vzniká tam, kde končí platnost výplaty PnP či například platnost průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P. I tady však není povinnost převzetí sKarty a můžete požadovat, aby bylo rozhodnuto o prodloužení výplaty PnP i bez sKarty. 

Vážení přátelé,

je samozřejmé, že budeme nadále jednat s představiteli ministerstva, Vlády i Parlamentu. Na tiskové konferenci byly řečeny pouze hrubé obrysy toho jak by se zákony měly měnit. Tudíž očekáváme, že budeme přizváni k jednání. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit