Informace č.: 95 – 2012

3. 12. 2012

Vážení přátelé, 

v předchozích informacích jsem Vám slíbil, že Vám pošleme návrh žaloby v případě, že Vám bude pozastavena platba některé dávky z důvodu odmítnutíé sKarty.  V příloze Vám posílám Návrh žaloby na zdržení se pozastavení výplaty sociálních dávek v případě, že by dávky byly pozastaveny z důvodu odmítnutí převzít Kartu sociálních systémů (sKartu). Současně Vám posílám Návrh na předběžné opatření k této žalobě, a to je proto, aby soud rozhodl o pokračování výplaty dávky až do vyřešení sporu. Tento vzor je potřeba vyplnit a zaškrtnout vždy jaké dávky se Vaše žaloba a návrh na předběžné opatření týkají. Je potřeba si uvědomit, že vždy je potřeba poslat oba návrhy současně. Není možné samostatně poslat návrh na předběžné opatření bez odeslání žaloby. Žalobu lze odeslat samostatně bez návrhu na předběžné opatření, ale tím nevyřešíte okamžité posílání dávky  při případném soudním sporu. 

Další komplikace je v tom, že při podání Návrhu na předběžné opatření by měla být složena jistina 10 000,- korun. Zbavit se úhrady této jistiny lze jen tak, že se souběžně s návrhem na předběžné opatření podá u soudu Žádost o osvobození od soudních poplatků dle § 138, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů. Stačí napsat krátce, že žádáte o zproštění složení jistiny ve výši 10 000,- korun u podání předběžného opatření, a to z důvodu sociální situace a nízkých příjmů. Nejlépe je to doložit například potvrzením o pobírání invalidního důchodu, případně o pobírání dávek hmotné nouze. Na osvobození od tohoto poplatku není nárok ze zákona a vždy o něm rozhoduje předseda senátu. Pokud jde o vlastní žalobu, tak zde musí být při podání žaloby vylepen kolek v ceně 500,- korun, a to vždy na originál žaloby, nikoliv na kopie. I na tento kolek je možné uplatnit Žádost na osvobození od soudních poplatků, podle výše uvedeného ustanovení občanského soudního řádu. 

Vážení přátelé,

je důležité si uvědomit, že oba dva materiály jsou pouze formuláře a je nutné, aby si je každý žalobce důsledně upravil na svoje poměry. To znamená, ponechal pouze ty dávky, u kterých byla pozastavena výplata. Myslím, že oba formuláře, které připravil JUDr. Zdeněk Žižka, jsou velmi dobře připravené a lze podle nich podat žalobu. Uvědomuji si, že to možná na první pohled vypadá složitě, ale zas tak složité to není. Žalobu můžete poslat poštou včetně žádosti o zproštění poplatku. Chce to jen odvahu se pustit do sporu. Pokud se nebudeme sami bránit, tak na to jen  doplatíme. 

Vážení přátelé,

dovoluji si Vám ještě připomenout, že byste měli být sami aktivní předem a tím se vyhnete podáváním žalob. Stačí, když pošlete na Úřady práce Vaše  prohlášení o tom, že nesouhlasíte s předáváním Vašich osobních údajů dalšímu komerčnímu subjektu. Já jsem tak již doporučeným dopisem učinil ve čtvrtek. Text dopisu je následující:

Vážení, sděluji Vám, že v souladu s § 5, odst. 4 a odst. 8 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vyslovuji svůj nesouhlas s tím, aby moje osobní údaje byly z databáze Úřadu práce ČR poskytnuty dalšímu komerčnímu subjektu, například České spořitelně a.s. k dalšímu zpracování. 

Prosím, abyste toto udělali co nejdříve. Paní ministryně dosud nepozastavila vydávání sKaret, i když je to logický krok v současné situaci a já jsem ji k tomu opakovaně vyzval. Skarty jsou dosud stále vydávány a proto je potřeba být v této věci aktivní. Pokud Vám po Vašem prohlášení o Vašem nesouhlasu s předáváním Vašich osobních údajů bude zaslán dopis s výzvou k převzetí sKarty, dopouští se Úřad práce trestného činu.

 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit