Informace č.: 93 – 2012

27. 11. 2012

Vážení přátelé,

v pátek jsem se sešel s místopředsedkyní vlády paní Karolínou Peak a ona mi potvrdila, že v návrhu reorganizace ministerstev a orgánů vlády je skutečně navrženo, aby Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) spadal do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR). Paní místopředsedkyně prohlásila, že s tímto návrhem nesouhlasí, ale že záleží na rozhodnutí Vlády ČR. Je to velmi vážný problém, a proto jsem v této věci již oslovil předsedu vlády Petra Nečase a místopředsedu vlády, ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. 

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám argumenty pro zachování VVZPO na Úřadu vlády ČR. Budu velmi rád, když oslovíte dopisy:

předsedu vlády Petra Nečase (necas.petr@vlada.cz),

místopředsedkyni vlády Karolínu Peak (peak.karolina@vlada.cz),

místopředsedu vlády Karla Schwarzenberga (schwarzenberg@top09.cz)

a zdůrazníte jim, že nesouhlasíte s tím, aby VVZPO spadal do kompetence MPSV ČR. Význam této organizace přesahuje svým významem běžný poradní orgán Vlády ČR a byl vždy vnímán lidmi se zdravotním postižením jako určitá záruka toho, že vláda má zpětnou vazbu a dostatek informací o problémech lidí se zdravotním postižením. 

Vážení přátelé,

nadále probíhají jednání kolem sKarty. Předsednictvo NRZP ČR se tímto tématem zabývalo na svém pátečním jednání a konstatovalo, že problematika sKaret je věcí zásadní, a že nemůžeme souhlasit s tím, aby tento systém byl trvale uveden v život. Při analýzách jsme došli k dalšímu poznatku, který je velmi důležitý. Úřady práce předávají osobní údaje jednotlivých osob, které jsou příjemci dávek sociální péče (státní sociální podpora, podpora v nezaměstnanosti, hmotná nouze a dávek pro OZP) České spořitelně a.s., aniž by měly souhlas těchto osob jejich osobní údaje předávat komerčnímu subjektu. Přitom jakékoliv nakládání s osobními údaji občana musí být vždy písemně stvrzeno jeho podpisem nebo musí být stanoveno zákonem. Určitě si většina z Vás vzpomene, že pokud jde k lékaři, musí podepsat souhlas s nakládání s osobními údaji. Je nepřijatelné, aby ÚP volně nakládal s našimi osobními údaji bez našeho souhlasu. Když ÚP vyzve občana k převzetí sKarty, tak již jsou dávno předány osobní údaje České spořitelně, a to bez našeho souhlasu. Proto Vás vyzývám, abychom společně všichni, a to samozřejmě jednotlivě, napsali na své Úřady práce dopis, ve kterém uvedeme, že nedáváme souhlas k tomu, aby ÚP naše osobní údaje předal jinému komerčnímu subjektu, a tudíž i České spořitelně a.s. Nejlépe bude, když takový dopis pošlete doporučeně, nebo předáte na podatelně úřadu s tím, že si necháte potvrdit kopii. Pokud Vás ÚP po tomto prohlášení  vyzve k převzetí sKarty, tak je jednoznačné, že porušil zákon, a tudíž je možné jej bez problémů žalovat. Text dopisu by měl být takovýto: „Já……jméno…..Vám sděluji, že nesouhlasím s tím, aby moje osobní údaje byly z Vašeho úřadu poskytnuty dalšímu komerčnímu subjektu – České spořitelně a.s.“ Dále stačí napsat jméno, adresu a nejlépe bude rodné číslo. Takový dopis je potřeba samozřejmě podepsat vlastní rukou. Za děti a osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům mohou tento dopis samozřejmě podepsat zákonní zástupci. Trošku složitější je situace u těch osob, které nově žádají o nějakou dávku nebo průkazku ZTP. Ty by toto prohlášení měly dát již při podávání žádosti. 

Vážení přátelé,

doporučuji Vám, abyste neotáleli s tímto dopisem. Já osobně tak učiním hned dnes. Dopis adresujte na Váš ÚP nebo kontaktní místo ÚP. 

 

Přeji Vám všechno dobré 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit