Informace č.: 92 – 2012

22. 11. 2012

Vážení přátelé, 

dnes se uskutečnilo avizované jednání s paní ministryní práce a sociálních věcí L. Müllerovou. Jednali jsme o několika tématech. Tím zásadním tématem byla nepochybně sKarta. Sdělil jsem paní ministryni náš zásadní nesouhlas s vyjádřením generálního ředitele České spořitelny a.s. P. Kysilky. Generální ředitel České spořitelny a.s. v zásadě prohlásil, že vše zůstává při starém a navíc si Česká spořitelna najme agenturu, která bude doručovat peníze poštovní poukázkou či přímo v hotovosti, přičemž tuto službu si lidé budou muset zaplatit. Uvedl jsem důvody, proč jsme tak zásadně proti sKartám. Paní ministryně vyslechla naše výhrady. Uvedla, že je vázána prozatím smlouvou MPSV ČR s ČS a.s. V současné době probíhají analýzy, které by měly být hotovy v polovině příštího týdne a na základě nich by se mělo dále postupovat. Já jsem akceptoval stanovisko paní ministryně, že potřebuje ještě určitý čas na důkladné seznámení se s tématem. 

Dalším bodem našeho jednání byla zaměstnanost osob se zdravotním postižením, a to především v souvislosti se zrušením institutu OZZ. Dohodli jsme se na tom, že na toto téma se v nejbližší době sejdeme na delší čas jednání a pokusíme se najít nějaké společné východisko. 

Dále jsme jednali o problematice sociálních služeb a posuzování míry závislosti a nároku na průkazky ZTP. Vše bylo v informační úrovni a jednotlivá témata jsme neprobírali detailně. Myslím si, že paní ministryně má zájem na další diskuzi. 

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám prohlášení generálního ředitele České spořitelny a.s. pana Pavla Kysilky. Považuji tuto věc za velmi problematickou. Domnívám se, že není možné, aby generální ředitel jakékoliv banky rozhodoval o osudech statisíců lidí. Nadále trváme na tom, a to v souladu s názorem veřejného ochránce práv, že sKarta je nepovinná a není možné pozastavit výplatu dávek, jestliže jí  občan nepřevezme. Budeme činit další kroky, abychom znevěrohodnili celý systém sKaret. Proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zamítl naše podání ve věci sKaret, příští týden podáme rozklad k řediteli. O dalším krocích Vás budu samozřejmě neprodleně informovat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit