Informace č.: 84 – 2012

31. 10. 2012

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám metodický pokyn Úřadu práce „Výplata nepojistných sociálních dávek prostřednictvím sKarty (postup ve speciálních případech)“. Je to metodický postup, který má sjednotit postup Úřadů práce při výplatě sociálních dávek u lidí, kteří ze subjektivních či objektivních důvodů nemohou osobně přijímat dávky prostřednictvím sKarty. V zásadě je dvojí režim. Pokud již někdo pobírá dávky, tak dokud mu nebude vydána sKarta, výplata bude probíhat dosavadním způsobem. Pokud však se přihlásí nový žadatel, tak okamžitě mu bude vydána sKarta. 

Prosím velmi dobře si prostudujte postup projednání rozhodnutí o způsobu výplaty dávek. Pokud například odmítne klient sKartu, tak bude rozhodovat Úřad práce v zásadě za něj. Může se stát, že dávky bude dostávat přímo pečující osoba, obec, případně další příjemce. Celý metodický pokyn je nedůstojný vůči osobám, které, z důvodu zdravotního stavu či stáří, nemohou dávky vybírat prostřednictvím sKarty. K metodickému pokynu vypracoval připomínky také pan JUDr. Jan Hutař, ředitel legislativního odboru NRZP ČR, které Vám posílám ve zvláštním dokumentu. Připomínky pana JUDr. Hutaře vypovídají o tom, že Úřad práce připravil metodický pokyn, který od 1. 12. 2012, kdy vstoupí v platnost zákon č. 331/2012 Sb., bude vlastně z velké části neplatný.

V této souvislosti si Vám ještě dovoluji poslat následující informaci, kterou mi sdělila Poradna NRZP ČR. V případě převzetí sKarty na Úřadu práce dostávají klienti informaci, že musí aktivovat kartu v bankomatu zadáním bezpečnostního pinu. A to i v případě, že nechtějí kartu využívat jako platební a nechávají si dávky převádět z účtu k sKartě na svůj vlastní účet. Dle informací zjištěných na kontaktním centru pro sKartu není povinnost aktivovat v tomto případě sKartu. Tato informace je pouze informací České spořitelny a není  její pravdivost ověřena na MPSV ČR.

Dále Vás upozorňuji na následující skutečnost. Pokud klient volá na telefonní linku Kontaktního centra pro sKartu: 800 752 782 (linka funguje zdarma, 24 hodin denně) a zvolí informace k sociálním dávkám, je mu oznámeno, že musí volat na kontaktní centrum pro sociální dávky na telefonní číslo 844 844 803. Tato linka však již není bezplatná.  Částečně volání hradí volaný a částečně volající.

Vážení přátelé,

již jsem Vám psal o připravované demonstraci 17. listopadu 2012. V příloze Vám posílám letáky, které si můžete vytisknout a distribuovat. Dále Vám posílám leták akce, kterou společně dělají České dráhy a obchodní řetězec LIDL. Ve dnech 10. 11. nebo 17. 11.  nebo 24. 11. je možné cestovat po celé republice tam i zpět za 199,- korun. To se nám velmi hodí na onu sobotu 17. 11. 2012. Pokud nemáte průkazku ZTP či ZTP/P, kdy by jízdné mohlo být ještě levnější, tak lze využít tuto akci a cestovné do Prahy vlakem Vás nebude stát tolik peněz. Prosím, abyste nám nahlásili kdo odkud pojede na e-mail m.dvorak@nrzp.cz, případně telefon 266 753 433. Chceme také zapůjčit několik vozíků, pokud by někdo nevydržel stát, ale potřebujeme vědět, kolik lidí by tuto službu využilo. Počítám s tím, že této akce se zúčastníte. Krajští koordinátoři budou informováni. Ještě Vám připomínám, že NRZP ČR bude mít svůj stánek na Václavském náměstí, a to od 11:00 hodin, kde bude podepisována petice na obranu nemocnic a chceme tam distribuovat i nějaké materiály. Takže se u nás můžete zastavit.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit