Informace č.: 82 – 2012

24. 10. 2012

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám plakát na demonstraci 17. listopadu 2012, které se NRZP ČR zúčastní jako jeden z členů iniciativy  STOP VLÁDĚ. Demonstrace se uskuteční 17. 11. 2012 od 13:00 na Václavském náměstí v Praze. Před demonstrací budou na Václavském náměstí stánky různých iniciativ a NRZP ČR bude mít také jeden ze stánků. Tam se bude moci diskutovat a případně sehnat nějaké další materiály. Považujeme tuto demonstraci za důležitou, a to z pohledu symboliky data. Domníváme se tudíž, že je správné vyjádřit názor na dění v této zemi a z tohoto důvodu také předsednictvo NRZP ČR schválilo účast na demonstraci a schválilo také, že budeme moci přispět na dopravu účastníků. 

Pokud budete chtít jet do Prahy na demonstraci, tak se obracejte na Krajské kanceláře NRZP ČR, které máme v každém kraji. Ty budou organizovat dopravu a zároveň přes ně bude možné proplatit cestovné na demonstraci. Zásadně však platí, že je nezbytné využít slevy na průkazky ZTP a ZTP/P tak, aby výdaje na cestovné byly co nejnižší. Proto je důležité, abyste se společně domluvili, aby slevy byly využity co nejvíce. Pokud jde o cestovné osobními automobily, tranzity a podobně, tak jsme schopni proplatit náklady na PHM, a to jen v případě, že každý vůz bude maximálně obsazen. Tuto skutečnost Vám musí potvrdit Krajské kanceláře NRZP ČR. 

Vážení přátelé,

uvědomujeme si, že v listopadu již nebude pravděpodobně příznivé počasí, přesto věřím, že řada z Vás se odhodlá a přijede podpořit tuto demonstraci. Předpokládáme, že zase bude vyhrazen prostor pro osoby se zdravotním postižením před tribunou. 

Vážení přátelé,

včera ve večerních hodinách se uskutečnilo jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, kde jsme byli přítomni. Na programu byl bod „informace MPSV ČR o situaci na ministerstvu a na Úřadech práce“. Postupně se celá debata soustředila především na systém sKaret. Měl jsem možnost na Výboru také vystoupit a poukázal jsem na problémy, které jsou v současné době na Úřadech práce při vyřizování jakýchkoli žádostí při zajišťování vydávání sKaret a podobně. Výbor přijal usnesení, které navrhla paní poslankyně L. Kohoutová,  ve kterém doporučuje MPSV ČR pozastavit distribuci Karet sociálních systémů, a to až do doby vyjasnění všech okolností kolem tohoto produktu. Považuji toto usnesení za významné, neboť je to první politický orgán, který doporučil ministerstvu pozastavit distribuci sKaret. 

Věřím, že se k tomuto kroku odhodlá i Vláda ČR, a že distribuce bude pozastavena. Podle našich informací, které máme přímo z Úřadů práce, systém distribucí sKaret velmi vázne. Na sKarty nejdou naskenovat fotografie, pokud občan žádá o průkazku TP, ZTP nebo ZTP/P. 

V současné době se opět zpožďují platby příspěvku na péči a zdá se, že měsíc říjen bude stejný jako měsíc září, kdy dávky byly vyplaceny až koncem měsíce. Pokud jste ještě neobdrželi příspěvek na péči nebo jinou dávku za měsíc září, byli bychom rádi, kdybyste nám to sdělili. Zároveň bychom byli rádi, kdybyste souhlasili se zveřejněním této skutečnosti v médiích, protože anonymní případy jsou pro média nezajímavé. Proto prosím, pokud budete souhlasit, napište mi na adresu v.krasa@nrzp.cz údaje na Vás, adresu a telefon. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit