Přenos zkušeností s fondem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ze zahraničí do ČR

22. 10. 2012

Logo EU

 

 

 

 

 

Název projektu: Přenos zkušeností s fondem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ze zahraničí do ČR“ 

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00088

Doba realizace: 1.3.2012 – 31.8.2013

Koordinátor: Bc. Bohumila Miškovská Dis.

Financování: Projekt je podpořen z z ESF – OP LZZ, prioritní osy 5.1.

 

O projektu: 

Cílem projektu je zmapování fungování fondů na podporu zaměstnávání OZP ve Francii a Rakousku. V rámci projektu je založena tématická síť, která řeší problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) a to nadstavbově formou přenosu zkušeností z Francie a Rakouska, kde jsou dlouhodobě funkční fondy na podporu zaměstnávání OZP, do kterých jsou odváděny „sankce“ zaměstnavatelů za neplnění povinného podílu v zaměstnávání OZP. Takto získané finanční prostředky pak různými formami podporují zaměstnávání OZP. Tématická síť je složená z žadatele NRZP ČR a dalších aktérů, kteří se problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR věnují. Partnery jsou Asociace zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením, Unie pro podporované zaměstnávání,  Francouzská rada OZP pro evropské otázky a Rakouský pracovní svaz pro rehabilitaci.

Aktivity projektu: vypracování analýzy fondů na podporu zaměstnávání OZP ve Francii a Rakousku, vytvoření tématické sítě, realizace kulatých stolů, seminářů a konference za účasti členů tématické sítě, partnerů projektu a dalších zájemců, kteří se problematice zaměstnávání OZP věnují. Výstupem projektu bude vytvoření metodiky navrhující způsob založení, provozu a forem podpor obdobného fondu v České republice.

 

Pokud Vás projekt zaujal a chcete se stát členy tématické sítě, vyplňte přihlášku a zašlete na b.miskovka@nrzp.cz

 

Výstupy projektu a pořádané akce:

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit