Informace č.: 78 – 2012

12. 10. 2012

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám ještě jednou materiál, který vypracoval prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb, pan Ing. Jiří Horecký, MBA. Materiál se vztahuje k problematice příspěvku na péči. Pan prezident svým návrhem na změnu výplaty a použití příspěvku na péči se snaží vyvolat diskuzi na téma financování sociálních služeb. Tato diskuze je nepochybně nutná. Současný stav, kdy jsou neustále kráceny dotace poskytovatelům sociálních služeb a zároveň je prováděna restrikce při přiznávání jednotlivých stupňů příspěvku na péči, ve svých důsledcích povede k tomu, že systém sociálních služeb bude mít méně finančních prostředků. Pan J. Horecký se soustředí především na lepší využití příspěvku na péči k financování sociálních služeb. K tomuto materiálu provedla oponenturu paní Ing. Jana Hrdá, místopředsedkyně NRZP ČR. Myslím si, že oponentura je velmi dobrá a posílám Vám ji současně s dokumentem pana J. Horeckého, abyste si mohli celou problematiku řádně prostudovat. 

Chtěli bychom v této věci vyvolat diskuzi, protože je nepochybné, že současný stav financování sociálních služeb není dlouhodobě udržitelný a musí v něm dojít k zásadním změnám. Nemyslím si však, že by tyto změny měly být takové, jak navrhuje pan prezident J. Horecký. Pokud budete mít připomínky a náměty, budu rád, když je budete odesílat na adresu paní Ing. Jany Hrdé, praha@nrzp.cz

Vážení přátelé,

znovu Vám připomínám petici „Občané, braňte svoji nemocnici!“ Prosím, abyste šířili tuto petici a zabránili tak rušení nemocnic. Text petice najdete na webových stránkách www.nrzp.cz

Přeji Vám všechno dobré. 

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit