NRZP ČR podporuje nově vzniklý nadační fond CESTA BEZPEČÍ

14. 12. 2010

Společnost Secar Bohemia (distribuuje ochranný systém pro vozidla – SHERLOG) se rozhodla reagovat na stále vzrůstající počet krádeží vozidel, jejichž majiteli jsou lidé se zdravotním postižením. Tyto krádeže a vůbec rostoucí agrese vůči těmto lidem, jsou vrcholem cynismu, hyenismu, ale i apatie společnosti. Speciálně upravená vozidla jsou pro lidi se zdravotním postižením jediným pojítkem s okolním světem. Mobilita je klíčovou oblastí ve vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením. Zajištění mobility pro tyto lidi znamená, že mohou studovat, být zaměstnáni a že se mohou účastnit společenského života. Druhým problémem v této věci je reakce státu u lidí, kterým poskytl příspěvek na nákup vozidla. Pokud se prokáže, že auto bylo zajištěno bezpečnostním systémem a přesto bylo ukradeno, tak příspěvek nemusí majitel vozu vracet. Otázkou ale je, jak a co musí majitel vozu dokládat a dokazovat. A i přesto, že se mu to podaří, nemá takový člověk automaticky nárok na nový příspěvek a musí čekat, až uplyne 5 let od přiznání posledního příspěvku.

Secar Bohemia se proto rozhodl těmto lidem preventivně pomoci – do vybraných vozidel zdarma zabuduje svoje vyhledávací rádiové zařízení. Úspěšnost dohledání odcizených aut je díky unikátnímu rádiovému systému téměř stoprocentní. Pro tyto účely založila firma ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR nadační fond – CESTA BEZPEČÍ. Posláním a účelem nadačního fondu CESTA BEZPEČÍ je především:

  • poskytování příspěvků na ochranu a úpravy motorových vozidel pro osoby se závažným pohybovým postižením
  • podpora aktivit vedoucích k větší mobilitě osob se zdravotním postižením, odstraňování bariér,
  • podpora při nákupu a distribuci kompenzačních pomůcek, jejich ochrana a zabezpečení,
  • osvěta a poskytování podpory aktivitám osob se zdravotním postižením

O vzniku nadačního fondu Cesta bezpečí bude společnost Secar Bohemia informovat ve středu večer v Karlínském divadle na svém vánočním večírku.

Od nadační fondu Secar Bohemia očekávám spolupráci a podporu ve specifických oblastech zaměřených na mobilitu osob se zdravotním postižením. Neměla by to být klasická charita, ale podpora systémových opatření v oblasti mobility a bezpečnosti,“ říká předseda NRZP ČR Václav Krása.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit