Přehled orgánů

23. 2. 2010

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je celostátně působící zapsaný spolek, tj. jako svaz občanských sdružení, který má své orgány na celostátní, krajské i regionální  úrovni. Podrobnosti  jsou  upraveny ve stanovách NRZP ČR. Níže je proto uveden pouze přehled orgánů a volených funkcí v NRZP ČR.

Přehledné organizační schéma ke stažení (PDF)

Republikové shromáždění

Republikový výbor

Předsednictvo Republikového výboru

Republiková kontrolní komise

 

PŘEHLED ORGÁNŮ NRZP ČR PODLE JEJICH VZNIKU

1. Orgány NRZP ČR složené z delegovaných zástupců členských organizací NRZP ČR:

 • a) Republikové shromáždění NRZP ČR;
 • b) Krajské shromáždění KRZP;
 • c) Oblastní výbor ORZP;
 • d) 14 členů RV NRZP ČR z titulu zastávaných funkcí předsedů KRZP;
 • e) Zástupci ORZP v KV KRZP.

2. Volené orgány a funkce:

 • a) Předseda NRZP ČR, volený RS NRZP ČR;
 • b) 1. místopředseda NRZP ČR, volený RS NRZP ČR;
 • c) 2 místopředsedové NRZP ČR, volení RS NRZP ČR;
 • d) 1 místopředseda NRZP ČR, volený předsedy KRZP;
 • e) 10 členů RV NRZP ČR, přímo volení členové RS NRZP ČR;
 • f) Členové RRK NRZP ČR, volení na RS NRZP ČR;
 • g) Předseda a místopředseda RRK NRZP ČR, volení na ustavující schůzi RRK NRZP ČR;
 • h) Členové KV KRZP, volení KS KRZP;
 • i) Předseda a místopředseda KV KRZP, volení KS KRZP;
 • j) Výbory ORZP, volení na oblastním shromáždění ORZP;
 • k) Předseda a místopředseda ORZP, volení na oblastním shromáždění ORZP.

3. Jmenované orgány a funkce:

 • a) Členové odborných pracovních komisí, jmenovaní předsedou NRZP ČR;
 • b) Zástupci NRZP ČR v řídících orgánech, komisích a pracovních skupinách významných institucí a organizací, jmenovaní předsedou NRZP ČR;
 • c) Tajemník a zástupce tajemníka OPK, jmenovaní předsedou NRZP ČR;
 • d) Tajemník a zástupce tajemníka OPK KRZP, jmenovaní předsedou KRZP;
 • e) Předseda VR NRZP ČR, jmenovaný předsednictvem NRZP ČR;
 • f) Členové VR NRZP ČR, jmenovaní předsedou NRZP ČR;
 • g) Revizor KRZP, jmenovaný KV KRZP.

Přehled použitých zkratek:

 • NRZP ČR – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
 • RS NRZP ČR – Republikové shromáždění NRZP ČR
 • RV NRZP ČR – Republikový výbor NRZP ČR
 • PRV NRZP ČR – Předsednictvo RV NRZP ČR
 • KRZP – Krajská rada osob se zdravotním postižením
 • KV KRZP – Krajský výbor KRZP
 • KS KRZP – Krajské shromáždění KRZP
 • ORZP – Oblastní rada osob se zdravotním postižením
 • OV ORZP – Oblastní výbor ORZP
 • RKK NRZP ČR – Republiková kontrolní komise NRZP ČR
 • OPK – Odborná pracovní komise (stálá i dočasná)
 • VR NRZP ČR – Vědecká rada NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit