Naše činnost

23. 2. 2010

Přečíst

– základní východiska pro činnost NRZP ČR, vyplývající z přijatých dokumentů u nás i v zahraničí – zastupování OZP v rámci ČR – zastupování OZP v zahraničí – odborné pracovní skupiny NRZP ČR – Legislativa – publikační činnost – realizované projekty – stručný přehled – Tiskové zprávy – Ohlasy v médiích – MOSTY – Konference – Euroklíče

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit