Republikové shromáždění

Republikové shromáždění je nejvyšším orgánem NRZP ČR.

Každá členská organizace je na něm zastoupena jedním delegátem s jedním hlasem.

Republikové shromáždění zejména:

 • určuje strategické cíle hnutí zdravotně postižených v ČR a způsoby jejich prosazování,
 • určuje strategii jednání představitelů NRZP ČR na mezinárodní úrovni, zejména v mezinárodních organizacích zdravotně postižených,
 • schvaluje stanovy a jejich změny,
 • stanovuje výši členských příspěvků,
 • schvaluje zprávu o činnosti,
 • schvaluje zprávu Revizní komise,
 • schvaluje zprávu o hospodaření,
 • volí a odvolává předsedu, I. místopředsedu, dva místopředsedy, deset členů Republikového výboru a členy Republikové revizní komise,
 • doporučuje vládě ČR předsedu ke jmenování do funkce místopředsedy Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen Vládního výboru),
 • doporučuje předsedovi Vládního výboru I. místopředsedu a tři místopředsedy ke jmenování do funkcí členů Vládního výboru,
 • rozhoduje o zániku NRZP ČR a s ním souvisejícím majetkovým zůstatkem NRZP ČR, který vyplyne z likvidace.

Dokumenty ke stažení:

Usnesení XXV. Republikového shromáždění

Stáhnout

Usnesení XXIV. Republikového shromáždění

Stáhnout

Usnesení XXIII. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení XXII. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení XXI. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení XX. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení ustavujícího Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení XIX. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení XVIII. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení XVII. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Prohlášení XVII. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Prohlášení XVI. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení XV. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Prohlášení XV. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení XIV. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Prohlášení XVIII. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení XIII. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Prohlášení XIII. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení XII. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Prohlášení XII. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení XI. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení X. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Prohlášení X. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení IX. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Programové cíle IX. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení VIII. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení VII. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení VI. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení V. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Prohlášení V. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení IV. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení II. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Usnesení I. Republikového shromáždění NRZP ČR

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit