Republiková kontrolní komise

Republiková kontrolní komise

  • kontroluje průběžně hospodaření s majetkem NRZP ČR, dodržování stanov a interních norem.
  • tato působnost se vztahuje i na organizační jednotky NRZP ČR s právní subjektivitou.
  • o provedených zjištěních informuje republikové shromáždění.

Předsedkyně

Členové

  • Marie Divišová
  • Anna Chovancová Martínková
  • Ing. Dagmar Filgasová
  • Zdeněk Kašpar

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit