SPOLU Olomouc

28. 1. 2019

Zkratka: SPOLU Olomouc
Sídlo organizace: Dolní nám. 38, 77200 Olomouc
Telefon: 585228686, fax: 585221546
E-mail: spolu@volny.cz
Web: www.mujweb.cz/instituce/region
Představitel organizace: Ing., arch. Zdena Pospíšilová – předseda výboru

Působnost organizace v rámci České republiky:
Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

onemocnění krve a krvetvorných orgánů, onemocnění a poranění páteře, míchy

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

vzdělávání a osvěta, zaměstnávání, přístupnost prostředí, sportovní aktivity, rekreace, činnost organizace je zajišťována prací dobrovolníků

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit