Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

28. 1. 2019

Zkratka: SRPDD v ČR
Sídlo organizace: Prvního pluku 174/8, 186 00 Praha 8
Telefon: 605 888 980
E-mail: info@diadeti.cz
Web: www.diadeti.cz
Počet členů k 31.12.2020: 1369
Představitel organizace: Zdeňka Staňková – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

diabetes melitus 1. typu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, poradenství

Věková struktura členů organizace (převažující):

diabetické děti od narození do 18 let a jejich rodiče

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit