Neslyšící s nadějí, o.s.

29. 10. 2018

Zkratka: Neslyšící s nadějí o.s.

Sídlo organizace: Na Křečku 365, 109 04 Praha 10 – Horní Měcholupy
Telefon: 776 106 780

E-mail: romanlupom@post.cz

Počet členů k 31. 3. 2008: 5
Představitel organizace: Roman Lupoměský – ředitel

Působnost organizace v rámci České republiky:

Praha

Zahraniční aktivity organizace:

Spolupráce s mezinárodními organizacemi neslyšících

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

sluchové postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

vzdělávací činnost, kulturní činnost, přednášky, semináře, veřejné sbírky, mediální činnost

Věková struktura členů organizace (převažující):

všechny věkové kategorie

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit