Spolek Kolumbus

29. 10. 2018

Zkratka: Kolumbus
Sídlo organizace: Keplerova 712/32, 400 07 Ústí nad Labem
Telefon: 774 279 357
E-mail: milan.jisa@spolekkolumbus.cz
Počet členů k 31.12.2019: 200
Představitel organizace:  Ing. arch. Milan Jíša

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

duševní onemocnění

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, obhajoba práv a zájmů

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit