Klub DEMKA Příbram

29. 10. 2018

Zkratka: Klub DEMKA
Sídlo organizace: Obránců míru 78, 26101 Příbram VII
Telefon: 318624695
E-mail: klubdemka@seznam.cz
Web: www.braillnet.cz/demka
Počet členů k 1.1.2003: 60
Představitel organizace: Dana Pikrtová – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neurologická postižení, postižení pohybového aparátu.

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, poradenství, obhajoba práv a zájmů, spolková činnost, rekreace

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit