Já člověk

29. 10. 2018

Zkratka: Já – člověk
Sídlo organizace: Dubová 222, 251 62 Louňovice
Telefon: 415677209, fax: 272742161
E-mail: frycovi@quick.cz
Počet členů k 1.1.2003: 16
Představitel organizace: Michaela Frycová – místopředseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

oblastní, regionální

Zahraniční aktivity organizace:

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

selfadvokacie osob s mentálním postižením, vzdělávání osob s postižením, vzdělávací programy v oblasti sociálních služeb, obhajoba práv osob s postižením, poradenství organizacím

Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit