ČKO – Český klub ohluchlých

29. 10. 2018

Zkratka: CKO Praha
Sídlo organizace: ČKO, Praha 8, Bínova 8
Telefon: 251 566 108, fax: 251 566 408
E-mail: cko-praha@volny.cz
Web: www.ohluchli.unas.cz
Počet členů k 1.1.2003: 95
Představitel organizace: Anica Dvořáková – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

sluchové postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, přístupnost prostředí, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, spolková činnost, jiné služby

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit