Český klub nedoslýchavých HELP

29. 10. 2018

Zkratka: ČKNH
Sídlo organizace: Tomanova 5, 30100 Plzeň
Telefon: 377420933, fax: 377420934
E-mail: cknh.zdenek@tiscali.cz
Web: http://home.tiscali.cz/ckn_help
Počet členů k 1.1.2003: 760
Představitel organizace: Zdenek Kašpar – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

sluchové postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, přístupnost prostředí, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, spolková činnost, jiné služby.

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let, senioři nad 65 let.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit