České sdružení Marfanova syndromu

29. 10. 2018

Zkratka: ČSMS
Sídlo organizace: Černá Cesta 88/15, 779 00 Olomouc
Telefon: 739 404 483
E-mail: marfanci33@seznam.cz
Počet členů k 19.4.2012: 35
Představitel organizace: Monika Bartošová – ředitelka

Působnost organizace v rámci České republiky:
Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit