Mosty 5/2018

29. 1. 2019

str.

04 – Zdenek Žižka: Zdravotnické prostředky – svítání na lepší casy?

08 – Sabrina Plisková: Financování sociálních služeb potřebuje systémovou změnu, říká ministryně práce Jana Maláčová

11 – Václav Krása: Republikové shromáždění vyzvalo poslance, aby podpořili návrh na zvýšení příspěvku na péči

12 – Václav Krása, Zdeněk Žižka, Jan Hutař, Jitka Pelikánová: Náhrada za ztrátu na výdělku způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

14 – Zdenek Žižka: Spoluvlastnictví zvláštní pomůcky pořízené více žadateli o příspěvek od úřadu práce

16 – Michal Dvořák: Ceny MOSTY

18 – Barbora Široká, Marek Müller: Okénko do poraden NRZP CR

22 – Katerina Hadvigová: Rovná práva i zdravotně postiženým

24 – Martina Přibylová: Reforma psychiatrie: od plánu k realizaci

28 – Zuzana Nováková: Práce v sociálních službách si zaslouží obdiv a úctu

32 – Barbora Voráčová: Projekt Tiché osudy

33 – Jitka Strouhalová, Jitka Šimková: Příklady dobré praxe: Mateřská škola Lom

34 – Petra Nováková: XXV. slavnostní večer Vládního výboru pro zdravotně postižené občany k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením

38 – Martina Vysloužilová: Centrum provázení slouží už tři roky. Co bude dál?

40 – Andrea Studihradová: Servis 24 České spořitelny končí, klienti přecházejí do George

44 – Petr Pošta: Handicapovaní si musí budoucí komfort v železniční dopravě hlídat

46 – Petra Hanušková: Pohybové aktivity pomáhají k sociálnímu začlenění

48 – Sabrina Plisková: Milan Cabrnoch: Naším cílem je odborná podpora politického rozhodování v sociální a zdravotní oblasti

50 – Zdenek Bumbálek: Telefonický hovor s online simultánním přepisem reci volané osoby

51 – Žanet Hadžić: Změna v provádění staveb po novele stavebního zákona od ledna 2018

52 – Radka Svatošová: Bylinky adventu, zimního slunovratu a pro zimní pohodu

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit