Komise pro sociální politiku

Složení komise NRZP ČR pro sociální politiku

  • Mgr. Václav Krása – předseda komise a NRZP ČR
  • JUDr. Zdeněk Žižka – ředitel legislativního odboru NRZP ČR
  • Mgr. Jiří Morávek – 1. místopředseda NRZP ČR
  • JUDr. Pavel Ptáčník – vedoucí sekretariátu VVZPO
  • Jaroslav Paur – Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
  • Mgr. Luboš Zajíc – prezident SONS ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit