Komise pro přípravu zákona o ucelené rehabilitaci

Složení komise NRZP ČR pro přípravu zákona o ucelené rehabilitaci

  • Mgr. Václav Krása – předseda NRZP ČR a předseda komise
  • Doc. MUDr. Jiří Votava CSc.
  • Prof. PhDr. Beáta Krahulcová CSc.
  • Prof. PhDr. Marie Vitková CSc.
  • Doc. PhDr. Iva Švarcová CSc.
  • PhDr. Libor Novosad PhD.
  • Doc. PhDr. Milan Valenta CSc.
  • PhDr. Alena Brabcová
  • Ing. Josef Závišek

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit