Komise pro oblast bariér

Složení komise NRZP ČR pro oblast bariér

Předsedkyně komise: Ing. Dagmar Lanzová

  • Ing. Milena Antonovičová
  • Ing. František Brašna
  • Ing. Zdeněk Holub, CSc
  • Ing. Alena Houserová
  • Ing. Petr Karásek
  • Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D
  • Ing. Petr Novák (NIPI)
  • Ing. arch. Jan Tomandl
  • Ing. Vladimír Tomandl
  • Ing. Pavel Žák, CSc

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit