• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 53 – 2024 (Sjednocení charakteru autobusových zastávek v rámci pražské integrované dopravy)

Informace č.: 53 – 2024 (Sjednocení charakteru autobusových zastávek v rámci pražské integrované dopravy)

26. 6. 2024

Vážení přátelé,

v pátek 21. června 2024 se uskutečnilo jednání ve věci sjednocení charakteru autobusových zastávek v rámci pražské integrované dopravy. Víte, že Praha i další města prosazují, aby autobusy a trolejbusy zastavovaly na zastávkách pouze v případech, pokud dá osoba na zastávce znamení, že chce jet, případně, pokud osoba v autobuse dá znamení, že chce vystupovat na konkrétní zastávce. Na základě vzájemné dohody nám poslal pan Petr Tomčík, ředitel ROPID, přesná pravidla, jak se bude postupovat.

Od 29. 6. 2024 bude režim nástupu a výstupu pro všechny autobusové a trolejbusové zastávky na území Prahy a Středočeského kraje jednotný. Jelikož v Praze dosáhl počet autobusových a trolejbusových zastávek „na znamení“ 70 % (1 000 míst) a ve Středočeském kraji překonal 50 % (3 000 míst), budou do stejného režimu převedeny zastávky všechny. Cílem je vše zjednodušit a sjednotit tak, aby cestující nemuseli řešit, kde, jaký režim platí. Inspirací je nejen zahraničí ale i řada regionů u nás v Česku. Jednotný režim odbavování v zastávkách mají v Londýně, Vídni, Berlíně či Paříži, ale také v Ústeckém a Libereckém kraji, v Jihlavě nebo třeba v Bratislavě. Všude ubyl počet hlášení v autobusech, snížila se zpoždění, uspořily pohonné hmoty a snížily hluk a emise z neustálého brzdění a rozjezdů. Snížila se také četnost oprav vozidel, pro řidiče se stala práce o kus snesitelnější a cestujícím změna přinesla možnost jezdit zejména večer a o víkendech rychleji a v kratších intervalech.

ČEKÁTE NA ZASTÁVCE A CHCETE NASTOUPIT

Už 13 let neplatí, že je na zastávce potřeba mávat, nebo na sebe jinak upozorňovat. Jako cestujícímu vám stačí nacházet se v prostoru zastávky a řidič pak má povinnost zastavit. Stejně tak musí řidič zastavit v případě, že před ním v zastávce zastavil již jiný autobus, za nímž by své cestující neviděl.

Dávat znamení řidiči autobusu jsou dlouhodobě zvyklí pouze cestující s kočárky, vozíčkáři, nevidomí (pomocí zařízení VPN) a hůře pohybliví lidé. Jejich znamení však signalizuje řidiči záměr nastoupit do vozidla, nejde o žádost o zastavení autobusu, ten při jejich přítomnosti na zastávce zastaví vždy.

JEDETE V AUTOBUSE A CHCETE VYSTOUPIT

Zmáčknete nejbližší tlačítko „stop“ či tlačítko dveří. Obě tlačítka mají stejnou funkci, a to upozornit řidiče, že máte zájem v následující zastávce vystoupit. Tlačítko „stop“ vám současně navolí otevření nejbližších dveří, tlačítko dveří kromě zajištění jejich otevření po svém stisknutí rovněž informuje řidiče o vašem zájmu vystoupit. Stejnou funkci signalizace zájmu vystoupit mají i tlačítka se symboly kočárku či vozíčku. Vozíčkář, cestující s kočárkem či nevidomý (VPN) tlačítka před výstupem mačkají již dávno, zejména proto, aby jejich pomalejšímu výstupu řidič věnoval dostatečnou pozornost, případně jim vyklopil plošinu.

INFORMACE PRO ŘIDIČE AUTOBUSŮ A TROLEJBUSŮ

Přestože se pro řidiče autobusů a trolejbusů ani cestující od 29. 6. 2024 základní pravidla nemění, sjednocení režimu fungování všech zastávek vyvolalo vhodnou příležitost řidičům připomenout některé postupy, které s již 13 let fungujícím režimem zastavování v zastávkách tohoto typu souvisí.

Řidiči byli zejména požádáni o maximální možnou toleranci ve vztahu k cestujícím, zejména k dětem, k lidem s omezenou schopností pohybu či orientace a těm, kteří třeba využijí nevhodné tlačítko, nebo to správné stisknou později. Zdůrazněna jim byla povinnost zastavovat v zastávce za předchozím stojícím autobusem a v případě, že v zastávce zastaví až jako třetí vozidlo, jejich povinnost vpředu u označníku zastavit opakovaně. Opakované zastavení u označníku je pak vyžadováno i v případě, že řidič vidí na zastávce nevidomého či vozíčkáře. Ve všech těchto případech jde však o pravidla, která v rámci PID platí již mnoho let.

STÍŽNOSTI, PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

V případě, že zažijí cestující ve spoji PID nějakou nepříjemnou situaci, určitě nám k jejímu vyřešení, vysvětlení a napravení pomáhá obdržení konkrétní stížnosti. Můžeme pak prostřednictvím dopravce např. oslovit konkrétního řidiče a s ním danou situaci probrat.

Pokud dostáváme jen obecné podněty, nedokážeme jejich řešení zacílit dostatečně směrem k pracovníkům, kterých se to nejvíc týká. Naopak chování drtivé většiny řidičů je bezproblémové.

V případě podání stížnosti je třeba přidat informace o datu, čase, místu události, čísle linky a směru jízdy. Pokud je přidáno zpravidla čtyřmístné (u trolejbusů třímístné) evidenční číslo vozidla, dohledání to usnadňuje.

ROPID (jakýkoli spoj Pražské integrované dopravy, včetně spojů DPP, a. s.)

– písemně přes kontaktní formulář: https://pid.cz/kontakty/

– písemně přes email: info@pid.cz

– písemně na adresu: ROPID, Rytířská 406/10, 110 00

– telefonicky (zejména pro nevidomé): +420 234 704 560

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (spoje metra, tramvají a většina městských autobusů)

– písemně přes kontaktní formulář: https://www.dpp.cz/kontakt/kontaktni-formular/podnet-stiznosti-pochvaly

– telefonicky (zejména pro nevidomé): +420 296 18 17 16

Vážení přátelé, budeme rádi, když nám pošlete vaše zkušenosti, pokud byste se dostali do situace, že došlo k nějakému odmítnutí vaší přepravy a podobně.

Přejeme vám pěkné letní dny.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit