• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 51 – 2024 (Projednávání další novely zákona o sociálních službách v Parlamentu)

Informace č.: 51 – 2024 (Projednávání další novely zákona o sociálních službách v Parlamentu)

19. 6. 2024

Vážení přátelé,

dnes se uskutečnilo jednání Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k další novele zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlý zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smyslem této velké novely je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí.

NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně. Důvodová zpráva k zákonu je poměrně dlouhá, ale bez skutečně konkrétních údajů o dopadu navržených změn zákona. Chybí jakékoliv analýzy. Důvodová zpráva na více místech uvádí mírné zvýšení administrativy pro poskytovatele sociálních služeb, zdravotních služeb a další subjekty, ale bez jejich kvantifikace. Obdobně je tomu tak u tvrzení, že navrhovanými změnami dojde ke zlepšení dostupnosti služeb, kdy je obecně uváděno, že propojením sociálních a zdravotních služeb dojde ke zlepšení jejich dostupnosti, ale bez jakékoliv kvantifikace. Velmi závažnou otázkou je, jaký finanční dopad budou mít navržená opatření do veřejného zdravotního pojištění. Není zřejmé, zda bylo jednáno se zdravotními pojišťovnami a jaký je jejich pohled na předkládanou novelu zákona.

NRZP ČR má zásadní věcnou připomínka k návrhu zákona. Návrh zákona neosahuje úpravu, která by umožnila řešit situaci českých občanů, kteří se vrátili ze Slovenska a Slovensko jim, na základě rozhodnutí Soudního dvora v Haagu, odmítá posílat příspěvek na péči. Jedná se asi o 500 občanů. V tzv. „malé novele“, kterou MPSV ČR stáhlo z legislativního procesu, legislativní úprava byla. Tito lidé nemají možnost objednat si jakoukoliv sociální službu a mnohdy jde o velmi závažné situace. Návrh novely zákona, který v září 2023 MPSV ČR stáhlo z legislativního procesu, obsahoval stanovení, která tento závažný problém řešil.

Největší diskuse na jednání Výboru byla kolem předloženého pozměňovacího návrhu, kdy v zákoně o sociálních službách má vzniknout výjimka pro soukromé pobytové služby, nebude pro ně stanovena maximální výše úhrady. Seniorům tak nemusí zbýt žádné peníze. Vzniká kontroverzní pravidlo, které stanovuje, že v soukromých domovech pro seniory by seniorům nemuselo povinně zůstávat alespoň 15 procent příjmů, jako je tomu dnes. Nově by tak v soukromých domovech mohli obyvatelé odevzdávat celý svůj příjem, tedy důchod, aby pobyt uhradili, a nezbylo by jim vůbec nic. Dosud bylo garantováno, že seniorům aspoň něco zbude, teď mu nezbude nic na vlastní útratu.

Konkrétně se jedná o soukromá pobytová zařízení, která nejsou zařazená do krajské ani nadregionální sítě služeb s podporou státu. Během středečního projednávání na výboru v Poslanecké sněmovně toto sdělení odšpuntovalo emoce. NRZP ČR s tímto principem zásadně nesouhlasí a pokusíme se to změnit.

Seznam.cz informoval o našem postoji tímto komentářem: „No to snad ne!“ neudržel se například Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, který se jednání účastnil jako host.“

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit