Informace č.: 8 – 2023 (Dotační řízení typu B na rok 2023)

20. 1. 2023

Vážení přátelé,

v informaci č. 6/2023 jsme vás informovali, že se opozdilo vypsání výzvy pro dotační řízení MPSV ČR typu B pro rok 2023, které se týká projektů na poskytování sociálních služeb na celostátní a nadregionální úrovni.

Mezi poskytovateli celostátních a nadregionálních poskytovatelů sociálních služeb vznikla neformální skupina, která se snaží vyjednávat s MPSV ČR, aby dotační řízení bylo urychleno, protože hrozí, že záloha na dotace by nebyla vyplacena do konce měsíce března 2023, tak jak stanoví Směrnice o poskytování dotací ze státního rozpočtu.

V úterý 17. ledna 2023 se uskutečnilo jednání s vrchní ředitelkou paní Mgr. Bc. Zdislavou Odstrčilovou. Paní vrchní ředitelka závazně slíbila, že výzva k podávání projektů bude vyhlášena v pátek 27. ledna 2023. Po dobu 30 dní mohou poskytovatelé sociálních služeb předkládat svoje žádosti. MPSV ČR tvrdí, že stihne posoudit jednotlivé projekty přibližně do poloviny měsíce března 2023 a do konce měsíce března 2023 vyplatit 60 % zálohy ze schválené dotace. Řada účastníků setkání projevila určitou nedůvěru k možnosti stihnout vše do konce měsíce března. Paní vrchní ředitelka Z. Odstrčilová vysvětlila, že na základě právních analýz a auditů došli k názoru, že současný způsob dotačního řízení u dotací typu B neodpovídá předpisům a je potřeba provést postupně změny, které uvedou dotační řízení do souladu se současnou legislativou. Zároveň také upozornila na skutečnost, že v souvislosti s digitalizací dotací na všech ministerstvech a vytvoření jednotné databáze na ministerstvu financí, je potřeba na MPSV ČR provést řadu kroků, které také zdržují vypsání výzvy na předkládání žádostí na rok 2023. Další jednání s MPSV ČR se uskuteční v úterý 24. ledna 2023. Celou věc sledujeme. Jsme ve spojení jak s MPSV ČR, tak i s dalšími poskytovateli sociálních služeb a snažíme se vytvářet tlak, aby dotační prostředky byly poskytnuty poskytovatelům sociálních služeb v termínu, stanoveném Směrnicí.

Dnes je již jisté, že dojde k postupné úpravě dotačního titulu B. Tato změna bude ukončena asi v roce 2025 a bude se také odvíjet od nového způsobu financování sociálních služeb, které MPSV ČR připravuje. Zatím nemáme žádné informace o tom, jak by nový způsob financování sociálních služeb měl vypadat.

Vážení přátelé o dalších změnách vás budeme dále informovat.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit