Informace č.: 104 – 2022 (Výzva České spořitelny a.s. k účtu Plus)

14. 12. 2022

Vážení přátelé,

v měsíci říjnu se na nás obrátily některé organizace, zastupující osoby se zdravotním postižením s připomínkou ke změně obchodních podmínek České spořitelny a.s., které nabydou účinnosti 1. února 2023. Změna obchodních podmínek se týká zpoplatnění tzv. Plus účtu. Podmínky se mění tak, že místo dvou podmínek, které byly dosud stanoveny pro vedení účtu Plus zdarma, bude pouze jedna podmínka, a to, že kartou budou provedeny na účtu čtyři platby v měsíci a nebudou se již sledovat příchozí úhrady či vklady. Dosavadní dvě podmínky jsou, že na účet v daném měsíci přijde nejméně 7000,- Kč a zároveň v daném měsíci je provedena alespoň jedna platba kartou, se k 31. 1. 2023 ruší. Podmínka počtu čtyř plateb platební kartou v měsíci se nevztahuje na osoby starší 70 let.

Vážení přátelé, vzhledem k vašim připomínkám jsme se obrátili na vedení České spořitelny a.s. Ombudsmanka České spořitelny a.s. paní Michaela Kuzbová nás informovala, že na základě našeho podnětu si ověřili, že ne všichni klienti ČS a.s., kteří mají nějaké zdravotní postižení, tuto skutečnost oznámili, aby tím dali souhlas k evidování této informace v systémech ČS a.s.

Česká spořitelna a.s. nabízí pro každého klienta, který jí předal souhlas s tím, aby evidovali informaci o jeho zdravotním postižení, že jsou připraveni k individuálnímu řešení, se kterým ho budou telefonicky kontaktovat. V průběhu hovoru pak ČS a.s. nastaví účet tak, aby ho klient mohl využívat zdarma.

Česká spořitelna a.s. nás požádala o spolupráci s předáním této informace prostřednictvím našich informací všem, kteří od 1. 2. 2023 nedosáhnou na splnění nových podmínek (4 platby platební kartou měsíčně) a v důsledku toho by měli za účet platit. Všichni klienti by se měli telefonicky ozvat na bezplatnou linku 800 207 207, anebo přes aplikaci George, a po identifikaci v úvodní části hovoru udělit souhlas s evidencí informace o jejich zdravotním postižení. Česká spořitelna a.s. nabídne klientům vhodné nastavení jejich osobních účtů. Podmínka počtu čtyř plateb platební kartou v měsíci se nevztahuje na osoby starší 70 let.

Česká spořitelna a.s. v nejbližších dnech začne oslovovat telefonicky ty klienty, kteří ji souhlas již v minulosti udělili.

Vážení přátelé, pokud chcete změnit podmínky, tak abyste dosáhli na účet Plus zdarma, prosíme, ozvěte se na výše uvedenou bezplatnou linku 800 207 207, anebo přes aplikaci George kontaktujte ČS a.s.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit