Informace č.: 102 – 2022 (Druhá výzva k předkládání nominací na cenu MOSTY)

12. 12. 2022

Vážení přátelé,

již v říjnu 2022 jsme vás informovali, že Republikový výbor NRZP ČR vyhlásil 20. ročník slavnostního udílení cen MOSTY, a to za letošní rok.

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za rok 2022 bude cena udělena ve čtyřech kategoriích:

 

  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
  • Zvláštní cena

 

Posuzování návrhů na ocenění probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybere v lednu 2023 nominační komise pět nejlepších návrhů v každé ze čtyř kategorií. Ve 2. kole rozhodne v únoru 2023 hodnotící výbor o vítězi v jednotlivých kategoriích. Další nominovaní obdrží pamětní diplom. Složení nominační komise: Předsednictvo republikového výboru NRZP ČR. Složení hodnotícího výboru: předseda NRZP ČR a místopředseda NRZP ČR, zástupci partnerů udílení cen, Asociace krajů ČR, nebo Svazu měst a obcí ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že se blíží lhůta pro předkládání návrhů na ocenění cenou MOSTY, prosíme vás, abyste vaše nominace neodkládali a co nejdříve nám je zaslali. Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY za rok 2022 aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí.

Návrhy na udělení ceny se podávají na předepsaném formuláři, který najdete v odkaze pod textem a současně je s informacemi o vyhlášení ceny k dispozici na stránkách www.nrzp.cz. Návrhy mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se zasílají poštou na adresu NRZP ČR nebo elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz. Uzávěrka pro podávání návrhů je do 31. prosince 2022.

Písemné návrhy na předepsaném formuláři odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo jej můžete poslat elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz.  Ještě připomínáme, že uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2022. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 16. května 2023 od 15.00 hodin ve Slovanském domě v Praze.

Těšíme se na vaše návrhy nominací.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Nominační arch

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit