Informace č.: 98 – 2022 (Informace o příspěvku na mobilitu)

30. 11. 2022

Vážení přátelé,

stále více se nám ozýváte, jak je to se zvýšením příspěvku na mobilitu. Novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, který obsahuje zvýšení příspěvku na mobilitu, nebyl zatím vydán ve Sbírce zákonů, a tudíž nemohl ani nabýt účinnosti. Zákon byl již schválen a teď se vlastně čeká pouze na jeho vydání.

Předpokládáme, že účinnost zákona bude od 1. ledna 2023. Podmínkou přiznání zvýšeného příspěvku na mobilitu, který se týká lidí, kteří používají přístroje na venkovní plicní ventilaci, je doklad od zdravotní pojišťovny, která přístroj zapůjčila. Již jsme se obrátili na všechny zdravotní pojišťovny, jak budou postupovat a jak by měl vypadat dokument k prokázání zapůjčení přístroje. Zatím nemáme žádnou reakci. Jednali jsme také s MPSV ČR, které by mělo připravit nějakou metodiku, ale zatím není nic připravené, protože musí dojít napřed k dohodě se zdravotními pojišťovnami.

Vážení přátelé, i když víme, že očekáváte vyplácení zvýšeného příspěvku na mobilitu co nejdříve, tak NRZP ČR není zatím schopna, do doby než zákon vyjde ve Sbírce zákonů, nic zatím dělat. Obracíme se proto na Vás, abyste nám v této věci zatím nepsali. Jakmile vyjde zákon ve Sbírce zákonů, tak okamžitě začneme jednat, abyste měli co nejvíce informací a mohli o zvýšenou dávku požádat. Ještě jednou připomínáme, že o zvýšený příspěvek na mobilitu na 900,- Kč se nežádá a zvýšení bude automatické. Pouze se bude muset požádat o zvýšení příspěvku na mobilitu o 2000,- Kč, které je určeno na pokrytí zvýšených nákladů na elektrickou energii u lidí, kteří potřebují oxygenerátory a další přístroje na venkovní plicní ventilaci.

Přeji vám pěkné adventní dny.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit